Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Typografikurs med Minna Sakaria

Grafisk designer Minna Sakaria har holdt et kurs i typografi og kritisk lekenhet for MA1-studentene.

  • Typografi er både bilde og ord. Med denne innsikten som utgangspunkt fikk studentene i oppgave å lage typografiske plakater. På plakaten skulle de ta stilling til en påstand om design eller samfunnet generelt. Historisk sett har typografi vært et håndverk styrt av strenge regler. Som motsats til dette brukte studentene i stedet lekenhet som metode i utviklingen av typesnittene sine.
  • Bildene er fra den avsluttende gjennomgangen 21/3/2018.
  • Foto: Ylva Greni Gulbrandsen

Clémence Mérouze

Linn Olsson

Live Schille

Aurora Bratli Brunvoll

Kristine Knapstad