Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo