Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Design Talks Night: Siri Dokken

Satiretegner Siri Dokken holdt en åpen forelesning på Kunsthøgskolens bibliotek 13. februar.

  • Satiretegningen skal latterliggjøre makt, og har tradisjonelt hatt gode kår i Norge. Men hvem er det som egentlig har makt i dagens demokratiske Norge? Og hvordan få til en tegning som treffer? I foredraget fortalte Siri Dokken om sitt arbeid som satiretegner i Dagsavisen, og delte noen av sine tanker, erfaringer og lure triks. Hun sa at hun ikke er redd for å virke grov så lenge tegningen funker.
  • Siri Dokken er nyansatt på Designavdelingen som professor II i satiretegning. Stillingen er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord. Formålet er å styrke satiretegningens stilling i samfunnsdebatten, og ikke minst sørge for faglig nyskaping.

  • Tekst: Ida Bakken
  • Alle tegninger: Siri Dokken