Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Pangstart 2014: Wikipedia

Wikipedia er verdens største leksikon. Oppslagsverket har ingen sentral redaksjon, men skapes av brukerne. Tekstene diskuteres og redigeres kontinuerlig, men hvilken rolle spiller bildene? Hvordan fungerer illustrasjon i en digital og brukerredigert offentlighet? Vi plukket ut 100 artikler som studentene fikk to dager på å illustrere.

  • Samarbeidsprosjekt med Wikimedia Norge, som driver den norskspråklige Wikipedia. Gjennomført høsten 2014. Ledet av Andreas Berg, Martin Lundell og Astrid Carlsen fra Wikimedia.

    Alle foto: Steffen Kørner Ludvigsen.