Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Pangstart 2015: Nabokrangler

14. september var det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. I Oslo var det i tillegg valg til bydelsutvalgene. Politikk handler om konflikt, og årets Pangstart tok for seg de helt lokale konfliktene – de sakene som opptar folk i gata, der de bor. Studentene ble delt inn i grupper fordelt på Oslos bydeler, og skulle finne fram til en lokal konflikt. Begge sider av konflikten skulle presenteres på hver sin side av en løpeseddel, som til slutt skulle deles ut i den aktuelle bydelen.

  • Gjennomført høsten 2015, med alle studentene på avdelingen.

    Foto: Steffen Kørner Ludvigsen.