Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Mappeuker 2016

I mappeukene får BA-studentene i oppgave å oppsummere semesteret i form av en trykksak i fritt format. Viktor Gjøvåg Khoury på BA3 valgte å lage en retrospektiv dagbok i avisstripe-form.

  • Alle illustrasjoner: Viktor Gjøvåg Khoury.