Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tegning som maktkritikk

I forbindelse med tegneskolens 200-årsjubileum arrangerte Siri Dokken, professor i satiretegning ved KHiO, et seminar om satiretegning og dens maktkritiske funksjon idag.

  • I forbindelse med dette seminaret deltok noen av studentene på en workshop. Der skulle de blant annet tegne en karikatur på ett minutt for å utforske de problematiske måtene vi bruker stereotyper for å raskt kunne formidle ideer visuelt. Studentene gjorde også en satiretegning hver basert på det amerikanske mellomvalget, med en ganske nådeløs tidsfrist. Andrea Ferkingstad ved tredje år bachelor deltok i workshopen og var i publikum under seminaret. Hun synes det var interessant å prøve å jobbe med veldig begrensede tidsfrister. «Vi lærer å tenke ideer på skolen, og er vant med å kunne bruke litt tid på å rendyrke ideene våre. Det fikk vi ikke anledning til når vi skulle simulere en satiretegners korte frister. Man føler det er vanskelig å gjøre sitt beste arbeide, men det er også på en måte befriende å vite at det ikke behøves» forteller Andrea.
  • Bidragene til studentene ble vist frem som en del av seminaret. Dokken hadde også invitert tre prominente skandinaviske satiretegnere til å snakke om og diskutere karikaturens viktighet og begrensninger. Marvin Halleraker, Erik Petri og Karin Sunvisson holdt alle tre et kort foredrag som egen praksis. De hadde også løst samme oppgaven som studentene, og deres løsninger ble sammenlignet med studentenes. I publikum var mange prominente satiretegnere, og dette bidro til å gjøre den avsluttende diskusjonen med spørsmål og input fra salen særlig interessant.