Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Publisering er en måte å uttrykke seg på

Onsdag 14. november holdt Nille Svensson foredrag for GI-studentene om sitt forlag Nilleditions.


  • Svensson er en innflytelsesrik svensk grafisk designer, men forteller i foredraget at han nå ikke identifiserer seg som en grafisk designer lenger. Når han blir spurt, svarer han bare at han har studert grafisk design. Svensson ser på publisering som en måte å uttrykke seg på, og forklarer at det gir en enkel mulighet til å knytte kontakter på. Publisering er også en måte å gi et innhold en opphøyet mening. Whatever you make a book about, people will think is important sto det på ett av lysbildene hans. Hvilke bøker Nilsson gir ut er stort sett basert på hans egen interesse og nysgjerrighet, og han har en lav terskel for å spørre bekjente eller mennesker han er begeistret for om de vil gi ut bok på Nilleditions. Utvalget er dermed eklektisk og sterkt formet av Nilssons egen smak.
  • - Fortsett fremover, ikke tenk for mye på hva ditt neste prosjekt skal være og grip mulighetene etterhvert som de presenterer seg, var hans råd til de oppmøtte. Og ikke gå inn i publisering for pengenes skyld.