Grafisk design og illustrasjon
ved Kunsthøgskolen i Oslo

Årets høydepunkt: Eksamen

Jess! Ferdig med eksamen!

Årets avgangsstudenter på bachelor har akkurat gjennomført eksamen med glans! Nå gjenstår bare avgangsutstillingen, og deretter resten av livet.

  • Hvordan foregår eksamen?
  • I starten av vårsemesteret begynner avgangsstudentene å jobbe med hvert sitt selvvalgte prosjekt. De jobber med prosjektet i omtrent tre måneder. I mai er tiden inne for å presentere arbeidet offentlig. Først holder kandidaten et foredrag om prosjektet sitt for et meget lydhørt publikum. Deretter får kandidaten sette seg ned i salongen på scenen og drikke litt vann, mens eksaminator og sensor stiller spørsmål. Til slutt er det åpent for spørsmål fra salen. Poenget er ikke å sette fast kandidaten, men heller å få i gang en diskusjon. Eksamineringene er åpne, og alle som er interessert kan komme og høre. Mange anser eksamen på Grafisk design og Illustrasjon for å være et av årets høydepunkter, og tidligere studenter kommer gjerne innom for å få det med seg.
  • Foto og tekst: Ida Bakken

Eksaminator, kandidat og sensor i salongen

  • Avgang 2018:
  • Eksamineringen av bachelorstudentene foregikk 14. og 15. mai.
  • Masterstudentene vil bli eksaminert 22. og 23. mai.
  • Avgangsutstillingen åpner 1. juni.